Regulamin regularnych kursów SWING CRAZE, sezon 2020/2021

 1. Organizatorem Kursów jest grupa SWING CRAZE z Poznania (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Zgłoszenie udziału w regularnych kursach jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883.
 3. Udział w regularnych kursach mogą wziąć osoby, które ukończyły 18 lat (zwane dalej „Uczestnikami”). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.
 4. Sezon 2020/2021 podzielony jest pod względem merytorycznym na 3 trymestry:
  1. I trymestr (jesień 2020: październik – grudzień 2020)
  2. II trymestr (zima 2021: styczeń – marzec 2021)
  3. III trymestr (wiosna 2021: kwiecień – czerwiec 2021).
 5. Ze względu na panujące obecnie warunki epidemiczne, rejestracja i rozliczenia rozpatrywane są co miesiąc.
 6. Warunkiem wzięcia udziału w regularnych kursach jest rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie www.swingcraze.pl.
 7. Uczestnik dokonuje rejestracji odrębnie na każdy z kursów, zgodnie z grafikiem dostępnym na stronie www.swingcraze.pl.
 8. Uczestnik rejestruje się na miesiąc zajęć.
 9. Na kurs ze względów epidemicznych można zapisywać się tylko w parach. Istnieje oczywiście możliwość skontaktowania się we własnym zakresie z innym partnerem solowym za pośrednictwem np. mediów społecznościowych i przeznaczonych do tych celów grup.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku, gdy nie uzbiera się wystarczająca liczba Uczestników. W takiej sytuacji Uczestnikom przysługuje zwrot pełnej wpłaty za kurs.
 11. W celu zakończenia procesu rejestracji Uczestnik zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od otrzymania e-mailem potwierdzenia rejestracji na kurs. Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w wyznaczonym terminie, jego rejestracja jest anulowana.
 12. Płatności dokonuje się za miesiąc zajęć w następujących wariantach cenowych: 
  1. 90 PLN/os. za miesiąc kurs przy płatności do 1 tygodnia przed rozpoczęciem kursu lub kolejnego miesiąca kursu
  2. 110 PLN/os. za miesiąc kursu przy płatności w terminie krótszym niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub kolejnego miesiąca kursu.
 13. Informacje dotyczące zniżek na poszczególne kursy publikowane są na stronie internetowej www.swingcraze.pl oraz na fanpage’u Swing Craze na Facebooku. 
 14. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z zajęć w trakcie trwania miesiąca opłata za zajęcia nie jest zwracana.
 15. Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia! Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu odrabiania zajęć w ramach innego kursu  w przeciągu dwóch tygodni od nieobecności. 
 16. W sytuacjach awaryjnych prosimy o niezwłoczny kontakt z Organizatorem pod nr tel. +48 510 055 723 lub e-mail kursy@swingcraze.pl.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie kursu w trakcie jego trwania.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
 19. W trosce o bezpieczeństwo Uczestników, zgodnie z wytycznymi GIS i WHO związanymi z ochroną przed zachorowaniem na COVID-19, podczas kursu prosimy o stosowanie się do następujących zasad:
  1. zakrycie ust i nosa,
  2. dezynfekcja dłoni przed i po kursie,
  3. ograniczenie kontaktu z innymi Uczestnikami kursu do niezbędnego minimum,
  4. obowiązek limitu uczestników.
 20. Uczestnik powinien pozostać w domu, jeśli:
  1. zaobserwuje u siebie objawy choroby zakaźnej,
  2. jest objęty kwarantanną lub izolacją,
  3. miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19 w przeciągu ostatnich 14 dni.
 21. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z zajęć. Kursant po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia.
 22. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w zajęciach bez zwrotu wpłaconych pieniędzy osób, które zakłócają przebieg zajęć, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub nie stosują się do przyjętych środków bezpieczeństwa i zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji. 
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
 24. Uczestnik kursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.